OnlySmartGk

Breaking

Popular Posts

લોકરક્ષક કેડરની ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગે

August 07, 2022 0
  લોકરક્ષક કેડરની ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગે લોકરક્ષક ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગેની તારીખ હવે ૫છી જાહેર કરવામાં આવશે. દસ્તાવેજ ચકાસણી અ...
Read more »

જોડાઓ અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપ સાથે Click Here!

X